Повідомити про корупційне правопорушення

Шановний колего!

У разі, якщо вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства керівництвом та працівниками Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області,  ви можете повідомити Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області  та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, повязаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно) 

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Із зазначенням авторства 

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

  • письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області: вул.Академіка Корольова, 26,  м. Кропивницький, 25000;
  • електронною поштою на електронну адресу Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області: kirovohrad@land.gov.ua; на електронну адресу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції: kr.anticor@land.gov.ua  (зразок повідомлення про корупцію);
  • за цією онлайн формою;
  • на особистому прийомі громадян керівником  Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;
  • за телефоном головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (0522) 36-81-55.

Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області тел.: (0522) 36-81-55; електронна адреса: kr.anticor@land.gov.ua.

Надана вами інформація  використовуватиметься керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону Голова Держгеокадастру вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.