Ринок та оцінка земель

Сторінка 1/10

Створення ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежить динаміка соціально-економічного розвитку АПК, земельних відносин, та національної економіки в цілому.

Україна володіє значним земельним потенціалом, який становить 5,7 % території Європи. Із 60,3 млн гектарів майже 70 % становлять сільськогосподарські угіддя з високою родючістю. Такий потенціал може розглядатися як потужна конкурентна перевага України, проте його практична реалізація вимагає впровадження ефективної моделі земельних відносин, адекватної сучасним жорстким умовам міжнародної конкуренції.

В умовах глобальної економіки та все більшої інтеграції України у світові економічні процеси саме агропромисловий комплекс може стати в авангарді розвитку української економіки.

На сьогодні відповідно до пункту 15 розділу X “Перехідні положення «Земельного кодексу України» до 1 січня 2020 року діє мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель, умовою зняття якого є набрання чинності Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення».

Правові засади проведення оцінки земель визначені Законом України «Про оцінку земель»

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення поділяється на два типи: нормативну та експертну.

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки. Цей вид грошової оцінки використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про оцінку земель» розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є особи, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою.

Оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог цього Закону та Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів регламентовано Методикою нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 № 213 (із змінами) та Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 листопада 2016 року № 489 (із змінами).

Процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення регламентовано Методикою нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 № 831 та Порядком нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 23 травня 2017 року № 262 (із змінами).

Процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів регламентовано Порядком проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 105.

Процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) регламентовано Методикою нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1278 (із змінами) та Порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 22 серпня 2013 року № 508.

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про оцінку земель» (із змінами) та пункту 2¹ Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 № 213 (із змінами), дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель, що видається територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви, на безоплатній основі.

Відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

Також передбачена можливість online замовлення такого витягу за допомогою публічної кадастрової карти через офіційний вебсайт Держгеокадастру (www.land.gov.ua).

Типовою технологічною карткою адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, затвердженою наказом Держгеокадастру від 23.07.2020 № 63, встановлено, що у разі відсутності відповідної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель та/або якщо земельна ділянка несформована, готується лист про неможливість надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Довідково.

Згідно з частиною першою статті 79 Земельного кодексу України (далі – Кодекс) земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Відповідно до положень статті 79І Кодексу формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

Інформація щодо нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в розрізі областей

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2022 (гривень за гектар)

Довідник показників НГО населених пунктів у Кіровоградській області на 01.01.2022

Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Кіровоградщини станом на 10.01.2022

Щодо окремих питань застосування постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1147

Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Кіровоградщини станом на 09.12.2021

Щодо окремих питань застосування постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року №1147

Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Кіровоградщини станом на 01.11.2021

ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» визначено адміністратором електронної торгової системи

ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області наголошує на економічній необхідності забезпечення актуалізації нормативної грошової оцінки земель 730 населених пунктів Кіровоградської області