З надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про земельну ділянку з відомостями про речові права на  земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в  порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, включно з іншими відомостями, внесеними до поземельної книги, а також відомостями про ділянки надр, надані  у користуваннях відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничних відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені  до ДЗК 

З видачі витягу із технічної документації з НГО земельних ділянок

З виправлення технічної помилки у відомостях ДЗК, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

З виправлення технічної помилки у відомостях з ДЗК не з вини органу, що здійснює його ведення

З внесення до ДЗК відомостей (змін до них) про  земелі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, про землі  в межах територійтериторіальних громад, з видачею витягу 

З внесення до ДЗК  відомостей (змін до них) про земельну ділянку, з видачею витягу

З внесення до ДЗК відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією, з видачею витягу

З надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про землі в межах території  територіальної громади

З надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі 

З надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про обмеження у використанні земель з посилиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до ДЗК

З надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли  після 1 січня 2013 року, а також  відомості про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничних відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до ДЗК

З надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

З надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про обмеження у використанні земель

З надання відомостей з ДЗК у формі викопіювань з картографічної основи ДЗК, кадастрової карти (плану)

З надання відомостей з ДЗК у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

З надання відомостей  з ДЗК у формі копій документів, що створюються під час ведення ДЗК

З внесення до ДЗК  відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права субаренди, серветуту, з видачею витягу

З видачі довідки про наявність у ДЗК відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

З видачі  довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

З державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з ДЗК

З державної реєстрації меліоративної мережі (змін до неї) з видачею витягу з ДЗК

З державної реєстрації обмежень у використанні земель, з видачею витягу

З державної реєстрації складової частини меліоративної мережі (змін до відомостей про неї) з видачею витягу з ДЗК

З видачі рішенння про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності

З надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у ДЗК