З видачі довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

З видачі_витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельних ділянок 

З видачі довідки про  наявність у ДЗК відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення  (використання)

З видачі рішенння про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності

З виправлення технічної помилки у відомостях ДЗК, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу 

З виправлення технічної помилки у відомостях з ДЗК нез вини органу, що здійснює його ведення

З надання відомостей з ДЗК у формі витягів з ДЗК про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

З внесення до ДЗК відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, про землі в межах територій територіальних громад, з видачею витягу

З внесення до ДЗК відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

З внесення до ДЗК відомостей (змін до них) про земельну ділянку, з видачею витягу

З внесення  до ДЗК відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією, з видачею витягу

З державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з ДЗК

З надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у ДЗК 

З надання відомостей з ДЗК у формі витягів з ДЗК про земельну ділянку з відомостями про речові права на  земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в  порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та взаємодіями  про ділянки надр, надання у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничних відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені  до ДЗК 

З надання відомостей з ДЗК у формі витягів з ДЗК про обмеження у використанні земель, у тому числі  з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до ДЗК

З надання відомостей  з ДЗК у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)   

З надання відомостей з ДЗК  у формі викопіювань з картографічної основи ДЗК,  кадастрової карти (плану)

З надання_відомостей відомостей з ДЗК у формі витягів з ДЗК про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли  після 1 січня 2013 року, та відомості про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничних відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до ДЗК _з усіма_до 2013

З надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про землі в межах територій територіальної громади

З надання відомостей з ДЗК  у формі витягу з ДЗК про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі

З надання відомостей з ДЗК у формі  копій документів, що створюються під час ведення ДЗК 

З державної реєстрації меліоративної мережі (змін до відомостей про неї), з видачею витягу з ДЗК

З державної реєстрації обмежень  у використанні земель, з видачею витягу    

З державної реєстрації частини меліоративної мережі (змін до відомостей про неї), з видачею витягу з ДЗК

1_т_к_виправлення помилки_ не_з_вини_органу

2_т_к_надання_довідки_про осіб які отримали інформ 3_т_к_надання_відомостей_у формі _витягу

4_т_к_надання_відомостей у формі витягів з усіма відомостями 5_т_к_надання_відомостей_у формі _витягу_ про землі в межах_адм_тер_один

6_т_к_надання_відомостей у формі витягів_про обмеження 7_т_к_надання_відомостей_у формі _витягу_про обмеження_з посиланням на документи

8_т_к_надання_відомостей_у формі _довідок_узагальнена 9_т_к_надання_відомостей_у формі_викопіювань 10_т_к_надання_відомостей_у формі_копій документів

11_т_к_виправлення помилки_допущеної органом

12_т_к_надання відомостей_про_межі суборенди

13_т_к_надання_довідки про розмір паю

14_т_к_надання_довідки_про наявність_відомостей_про_отримання ділянки 15_т_к_внесення відомостей про обмеження

16_т_к_внесення відомостей про ділянку

17_т_к_внесення відомостей про ділянку в межах адм_тер_один 18_т_к_реєстрація_зем_ділянки

19_т_к_реєстрація_обмежень

20_т_к_реєстрація_меліоративної мережі

21_т_к_реєстрація_складової частини_меліоративної мережі 22_т_к_надання витягу_про_меліоративну_мережу

23_т_к_надання витягу_про_землі в межах_адм_тер_одиниць