Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 910-р «Питання Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249552874).

Зазначеним розпорядженням забезпечено здійснення Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру покладених на неї функцій і повноважень Державної інспекції сільського господарства, яка ліквідується.

Прийняття розпорядження надає можливість Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру в повному обсязі виконувати функції щодо здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів.