Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року було внесено ряд змін до Закону України « Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Серед основних змін, що стосуються належного дотримання державним службовцем вимог Закону, які на даний час набули чинності, є:

  1. Термін «близька особа» (абзац 4 частина перша статті 1 Закону) викладено у наступній редакції:

«близькі особи – члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта»;

Таким чином, Законом України № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року до числа близьких осіб також було віднесено: двоюрідних братів та сестер, рідних братів та сестер дружини (чоловіка), племінників, племінниць, рідних дядьків та тіток, батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Окремо звертаємо вашу увагу, що відповідно до частини першої статті 27 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави, не можуть мати в прямому підпорядкуванню близьких їм осіб або бути прямо підпорядковані у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Відповідно до частини другої статті 27 Закону у разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у визначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

  1. Термін «члени сім’ї» (абзац 4 частина перша статті 1 Закону) викладено у наступній редакції:

«члени сім’ї:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.»

  1. Закон доповнено статтею 13-1 «Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції», в якій визначено порядок їх утворення, основні завдання.
  2. Абзац перший частини четвертої статті 45 Закону викладено в наступній редакції:

«4. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів».

Таким чином, подати протягом семи днів виправлену декларацію можна буде три рази.