Процедура та перелік документів, необхідних для державної реєстрації права оренди земельної ділянки залежить, в першу чергу, від форми власності земельної ділянки (приватна, державна, комунальна).

Для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки приватної власності державному реєстратору необхідно надати:

˗ паспорт;

˗ договір оренди земельної ділянки, укладений з фізичною/юридичною особою – власником;

˗ витяг з Державного земельного кадастру (у разі відсутності у договорі оренди зазначеного кадастрового номера земельної ділянки);

˗ квитанцію про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію права оренди:.

Для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки комунальної або державної власності державному реєстратору необхідно надати:

˗ паспорт;

˗ договір оренди земельної ділянки, укладений з органом, який згідно із статтею 122 Земельного кодексу України передає земельні ділянки у власність або у користування;

˗ витяг з Державного земельного кадастру (у разі відсутності у договорі оренди зазначеного кадастрового номера земельної ділянки);

˗ квитанцію про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію права оренди.

Відповідно до частин першої, четвертої статті 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, у власність або у користування для всіх потреб.