Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки! Чий інтерес?

Земля – наше багатство! А яке ж воно, наше багатство?

На жаль, досить часто наше розуміння обмежується поняттями площі, або території та термінами – чорнозем, пісок, глина. А от щодо агрохімічного паспорта поля (земельної ділянки) і надалі точаться дискусії у його доцільності. То ж давайте розберемося: чиї інтереси уособлюються у цьому документі!

Почнемо з того, що поле чи земельна ділянка (сільськогосподарського призначення) – це не лише територія, а й ґрунтовий покрив, який забезпечує формування певного рівня врожайності сільськогосподарських рослин. Рівень врожайності визначається станом ґрунтового покриву, тобто вмістом гумусу, елементів живлення, мікроелементів, водно-фізичними властивостями і, звичайно, вмістом токсичних компонентів (залишками пестицидів, важких металів, радіонуклідів тощо). Весь цей комплекс показників можна встановити лише на основі лабораторного аналізу ґрунту, який і є основою агрохімічного паспорта поля. Нова його редакція згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, передбачає 25 показників.

Таким чином, агрохімічний паспорт – це високотехнологічний продукт, який дозволяє дати чітку оцінку стану продуктивності (рівня можливої врожайності) та екологічного рівня безпечності. Крім того, у ньому передбачено внесення даних через кожні 5–10 років,  залежно від типу використання земельних угідь. По своїй суті – це медична карта пацієнта, яким є ваш ґрунт, з якої можна однозначно судити про стан його здоров’я, при необхідності – встановити діагноз, а при потребі –  застосовувати лікування. Також, слід зважити, що це документ державного зразка, який володіє й цивільно-правовими властивостями та може використовуватись у позовній практиці. Тому розглянемо, чиї інтереси представлені агрохімічним паспортом.

Почнемо з дачників. Дані паспорта у першу чергу дають можливість розрахувати оптимальну кількість добрив або меліорантів для отримання високих та екологічно безпечних врожаїв городини, ягід і фруктів, що мабуть і є головною метою садоводів-городників. Незамінним є паспорт і при продажу дачної ділянки, адже крім місця розташування покупець цікавиться чи є родючою земля. А у паспорті, на основі агрохімічних показників вказано й агрохімічний бал ґрунту за 100-бальною шкалою. Ви працювали на цій ділянці, вносили органічні та мінеральні добрива, вапнували та ймовірно поліпшували якісні показники ґрунту – тобто, вкладали в нього кошти, працю, матеріальні ресурси. Тому, ви вправі обґрунтовано просити, можливо, навіть суттєвого збільшення вартості ділянки. Це ж стосується і присадибних ділянок.

Фермери і власники особистих селянських господарств, які господарюють на власних чи родинних паях, не менш заінтересовані у проведенні агрохімічного обстеження та періодичному поновленні показників у паспорті, оскільки лише таким чином можна оцінити стан та зміни в ґрунті, які є наслідком господарювання. Адже земля є власністю і дістанеться нащадкам. На відміну від автомобіля, який з часом ймовірно прийде у непридатність, ґрунт – при належному поводженні з ним, зберігає свої позитивні властивості і навіть може поліпшувались.

І найбільш широка аудиторія – власники паїв, які надають свої наділи в оренду. Провівши обстеження та отримавши агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки, ви володієте документом у якому зафіксовані реальні показники стану ваших ґрунтів. Передавши його орендареві, ви звичайно обговорюєте умову, що повернутись з оренди ваша власність повинна у не гіршому стані. А саме, паспорт є єдиним способом оцінити якість ґрунтового покриву до передачі та при поверненні з оренди земельного наділу.

На кінець – орендарі, які беруть вашу земельну ділянку з метою використання у товарному виробництві та отримання прибутку. Для справжніх господарів агрохімічний паспорт – це гарантія фізичного та морального спокою перед орендодавцями (власниками паїв). Забезпечуючи належний баланс між виносом та надходженням елементів живлення у ґрунті, застосовуючи сучасні ґрунтозахисні технології, витрачаючи на це відповідні ресурси, орендар, з врахуванням даних агрохімічного паспорта, планує ефективне їх розподілення, отримує прибуток та при періодичному контролі – підтвердження належного поводження з ввіреною йому громадянами власністю. В той же час, для нездалих орендарів, які взяли вашу землю для отримання власної вигоди за рахунок виснаження ґрунтів, механізм цивільно-правових відносин, що закладений в агрохімічному паспорті, дозволить власникам зажадати відшкодування збитків, які були нанесені вашим ґрунтам.

І останній аргумент, який стосується усіх категорій учасників земельних відносин. У випадку надзвичайних ситуацій (пилові бурі, водна ерозія (змив ґрунту), техногенні катастрофи, що супроводжуються хімічними, біологічними, радіоактивними забрудненнями) чи неадекватного поводження сусідів та сторонніх осіб, невмілого застосування засобів хімічного захисту рослин, що призвело до забруднення, або погіршання стану ґрунтового покриву, саме наявність агрохімічного паспорта поля (земельної ділянки) дозволить вам притягнути до відповідальності винуватця чи навпаки її уникнути (у випадку форс-мажорних обставин) в об’єктивному правовому полі. А з введенням у дію ринку земель сільськогосподарського призначення – агрохімічний паспорт буде надійною та вимірюваною основою для укладання іпотечних угод, страхового забезпечення і відшкодування збитків, отримання кредитів тощо.

Тому, міркуємо про інтереси та агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки.

Юридичне управління Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області 

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.