• НАЗК є антикорупційним органом, який виконує превентивні функції. Мета його створення – запобігання корупції. НАЗК – це не правоохоронний орган.
  • НАЗК є колегіальним органом. До складу НАЗК входять 5 членів Національного агентства, яких призначає Уряд за результатами конкурсу. Термін їх повноважень – 4 роки.
  • Рішення НАЗК приймаються на засіданнях Національного агентства більшістю голосів від його загального складу. Засідання НАЗК проводяться не рідше одного разу на тиждень.
  • Основні функції, які здійснює НАЗК:

– формує та реалізує антикорупційну політику;

– проводить перевірку декларацій;

– здійснює моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції;

– організовує роботу із запобігання та виявлення корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (антикорупційні програми, викриття корупції тощо);

– здійснює діяльність у сфері запобігання політичній корупції (фінансування політичних партій, контроль за дотриманням порядку надходження та використання коштів виборчих фондів).

  • НАЗК забезпечує ведення 2-х державних реєстрів:

– Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

  • НАЗК складає протоколи, обґрунтовані висновки, вносить приписи.

– У разі виявлення фактів порушень антикорупційного законодавства НАЗК складає та направляє до суду протоколи про адміністративні правопорушення, вносить приписи керівникам установ.

– НАЗК не має функцій слідства, права бути суб’єктом судового процесу і не є каральним органом. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, НАЗК затверджує обґрунтований висновок та надсилає його до правоохоронних органів.

  • Посадові оклади Голови та членів НАЗК визначаються Законом України «Про запобігання корупції». Варто зазначити, що посадовий оклад Голови та членів НАЗК є найнижчий серед встановлених спеціальними законами окладів керівників новостворених антикорупційних органів. Надбавки та інші надбавки членам НАЗК виплачуються відповідно до Закону України «Про державну службу». Разом з тим з грудня 2016 року Голові та членам НАЗК премії не нараховуються.
  • Працівники апарату НАЗК отримують таку саму заробітну плату, як і всі інші категорії державних службовців. Посадовий оклад службовця апарату НАЗК встановлено на рівні відповідних категорій посад Секретаріату Кабінету Міністрів та нараховується однаково для всіх ЦОВВ.