У Головному управлінні Держгеокадастру у Кіровоградській області проведено нараду щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Кропивницького району Кіровоградської області відповідно до діючого Плану-графіку на 2018-2019 оціночні роки, зокрема визначення проблемних питань, що унеможливлюють періодичність проведення оцінки земель населених пунктів відповідно до Закону України «Про оцінку земель». На нараду запрошувалися представники Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА, Кіровоградської РДА, сільських рад та об’єднаних територіальних громад району, ДП «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Було зазначено, що правові засади проведення оцінки земель визначає Закон України «Про оцінку земель». По Кропивницькому району із 75 населених пунктів роботу з проведення первинної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів виконано повністю. Так, статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» передбачено необхідність проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років.

На виконання листа Держгеокадастру від 10.10.2018 №22-28-0.22-10715/2-18 розроблено План-графік проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на 2018-2019 оціночний рік, затверджений наказом Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 11.10.2018 № 841.

Відповідно до вимог статей 13, 18 Закону України «Про оцінку земель» та згідно даних Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на 2018-2019 оціночний рік потребує актуалізації (повторна) нормативна грошова оцінка земель 63 населених пунктів Кропивницького району.

Відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів має бути розроблена, затверджена рішеннями відповідних місцевих рад та дані рішення офіційно оприлюднені до 15 липня 2019 року для введення її в дію з 01.01.2020 року.

Процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів регламентовано Методикою нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 № 213 (із змінами) та Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 листопада 2016 року № 489 (із змінами).

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться особами, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою.

З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051.

Під час оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів переоцінюється норматив витрат на освоєння та облаштування території з розрахунку на квадратний метр і, як наслідок, збільшується середня (базова) вартість цих земель, що приводить до суттєвих бюджетних надходжень.

Обов’язковою умовою для проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту є встановлення його меж.

Михайло Короговський, начальник відділу землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області розповів, що станом на 10.05.2019 укладено договори на виконання робіт з виготовлення технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель 20 населених пунктів Кропивницького району.

Орієнтовно потребують проведення нормативної грошової оцінки на 2019-2020 оціночні роки  10 населених пунктів Кропивницького району, а саме 2 населені пункти Могутненської сільської ради, 5 населених пунктів Первозванівської сільської ради (Первозванівська сільська ОТГ), 3 населені пункти Соколівської сільської ради. Тому необхідно завчасно провести роботу по встановленню меж даних населених пунктів з метою проведення робіт з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів, в терміни визначені законодавством. Первозванівська сільська рада, с.Сонячне, с.Калинівка вже уклали договори  поточного року.

Також під час наради було вказано на проблемні питання, що унеможливлюють періодичність проведення оцінки земель населених пунктів відповідно до Закону України «Про оцінку земель». Так, незадіяними в роботі залишилися 43 населені пункти Кропивницького району з причин:

відсутність коштів у місцевих бюджетах. Рекомендовано подавати обласній робочій групі з відбору та формування переліку заходів та об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звернення про надання субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин в області відповідно до  п.6 Порядку надання субвенції з обласного бюджету  районним, міським (міст обласного значення) бюджетам та міським і сільським бюджетам об’єднаних територіальних громад на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин  в області (розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.04.2017 року № 178-р).

не встановлено межі даних населених пунктів. Відповідно до пункту 2 Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в редакції Постанови КМУ від 16.11.2016 № 831 передбачено, що інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій.

В обговоренні взяв участь начальник відділу ДП «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Василь Швидич, який розповів про стан роботи з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Кропивницького району, землевпорядники та голови органів місцевого самоврядування Кропивницького району.