Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській  області від 30 жовтня 2018 №  912

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»
начальник відділу ринку та оцінки земель
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській  області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Виконання основних обов’язків, які передбачені ст. 10 Закону України “Про державну службу”, завдань, що випливають із положень про Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, положення про відділ ринку та оцінки земель.

2. Дотримання положень та вимог, обумовлених законами України “Про засади запобігання та протидії корупції” та “Про державну службу”.

3. Координація роботи відділу по проведенню аукціонів щодо продажу права власності та права оренди земельних ділянок, щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

4. Здійснення координації робіт по забезпеченню проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області (відповідно до плану-графіку).

5. Забезпечення практичної і методичної допомоги територіальним підрозділам Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, що входять до компетенції відділу.

6. Забезпечення розгляду звернень та скарг підприємств, установ, організацій та громадян з питань регулювання земельних відносин, що відносяться до компетенції відділу.

7. Підготовка матеріалів до засідань колегії Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

8. Забезпечення вчасного подання від структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області у районах  оперативної інформації, проведення аналізу і узагальнення їх для забезпечення об’єктивними даними Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування.

9. Розроблення планів робіт відділу, контроль за своєчасним поданням звітності встановленої форми.

10. Забезпечення у межах своєї компетенції конфеденційності інформації, яка використовується для службового користування  в Головному управлінні Держгеокадастру у Кіровоградській області.

11. Здійснення контролю та забезпечення виконання доручень, оперативне ведення справ, що стосуються відділу.

12. Надання методичної та практичної допомоги, перевірка внесеної Оператором Району інформації про проведення земельних торгів, а також їх результатів та публікація оголошень на сайті Держгеокадастру.

13. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6000 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду на постійній основі
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1)  Копія паспорта громадянина України.

2)   Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3)    Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4)Копії документів про освіту.

5)Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6)Заповнена особова картка встановленого зразка.

7)Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляд роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються з 31.10.2018 року до 17 год. 00 хв. 15.11. 2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу 20 листопада  2018 року, о 9:00, м. Кропивницький, вул. Академіка Корольова,26, каб. № 30
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  

Чепіга Людмила Борисівна, р.т.(0522) 55-11-32,
kadry_kirobl@ukr.net

kadry_kirovograd@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче магістра в галузі архітектура, будівництво за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4 Володіння іноземною мовою  —————
Вимоги до компетентності
1 Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа) Програми пакету Microsoft Office, Excel, створення баз даних, володіння пошуковими системами Internet, (принтер, сканер, ксерокс).
Необхідні ділові якості Навички управління, виваженість, умінні дотримуватися субординації, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, оперативність.
2 Необхідні ділові якості Навички управління, виваженість, умінні дотримуватися субординації, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, оперативність.
3 Необхідні особистісні якості Ініціативність, тактовність, надійність, порядність, відповідальність.
Професійні знання
1 Знання законодавства Знання:

1)  Конституція України;

2)   Закон України «Про державну службу»;

3)  Закон України «Про запобігання корупції» та інші..

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельний кодекс України, закони України: «Про оцінку земель», «Про землеустрій», «Про захист персональних даних», «Про оренду землі», укази Президента України та постанови Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів України, інші актів законодавства, що стосуються державної служби та діяльності Головного управління, земельне, лісове, водне, цивільне, трудове та інше законодавство, правила і норми охорони праці та ін.

наказ 912 (1)