Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 №839 було затверджено Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 року №2 визнано такими, що втратили чинність.

Відповідно до ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, покладено обов’язок вживати заходи щодо недопущення виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів.

Так, неналежне врегулювання конфліктів між приватними інтересами та державними обов’язками службових осіб так само, як і порушення встановлених чинним антикорупційним законодавством заборон та обмежень, стає джерелом корупції. Тому особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування рекомендовано ознайомитися з Методичними рекомендаціями.

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ознайомитися тут).