Наказом Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 18.12.2015 №191 було затверджено План заходів Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

В 2017 році в Головному управлінні з метою роз’яснення норм антикорупційного законодавства було проведено 5 семінарів із працівниками Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області на теми:

1) «Найактуальніші питання, що виникають під час електронного декларування та відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання декларації» (І квартал 2017 року);

2) «Поняття конфлікту інтересів та алгоритм дій державного службовця в разі встановлення його наявності» (ІІ квартал 2017 року);

3)«Поняття конфлікту інтересів та алгоритм дій державного службовця в разі його наявності», «Обмеження пов’язані з проходженням державної служби визначені ЗУ «Про запобігання корупції» та відповідальність за їх порушення» (ІІІ квартал 2017 року);

4) «Правила етичної поведінки осіб уповноважених на виконання функцій держави» (ІІІ квартал 2017 року);

5) «Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції» (ІV квартал 2017 року). Загалом у вказаних семінарах взяло участь 242 працівника Головного управління.

Також були проведені навчальні онлайн – семінари серед працівників структурних підрозділів Головного управління в районах на теми:

1) «Найактуальніші питання, що виникають під час електронного декларування та відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання декларації» (І квартал 2017 року);

2) «Поняття конфлікту інтересів та алгоритм дій державного службовця в разі встановлення його наявності» (ІІ квартал 2017 року);

3) «Правила етичної поведінки осіб уповноважених на виконання функцій держави» (ІІІ квартал 2017 року);

4)«Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції  та деякі питань щодо підготовки суб’єктів декларування до початку чергового етапу електронного декларування в Україні» (ІV квартал 2017 року). Загалом у вказаних семінарах (згідно отриманої інформації) взяло участь 589 працівників Головного управління.

На офіційному веб-сайті Головного управління було розміщено дев’ять статей інформативного характеру, а саме: 1) Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 2) Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 16.03.2017 № 85); 3) Суб’єктам декларування необхідно змінити електронні адреси російських доменів в Реєстрі декларацій; 4)До уваги користувачів мережі Інтернет!; 5) Співпраця з викривачами корупції; 6) Повідом про порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції»; 7)НАЗК затвердило оновлені Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 8) До уваги Викривачів (зміни); 9) Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні.

Також на інформаційному стенді Головного управління розміщена інформація для громадян, працівників необхідна, для повідомлення про факти вчинення посадовими особами Головного управління корупційних правопорушень чи правопорушень пов’язаних з корупцією.

Крім того, на виконання доручення Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 04.12.2017 № 633/01-11, доручення Кабінету міністрів України від 01.12.2017 № 47273/1/1-17, листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.11.2017 № 93-01/42182/17 та доручень Держгеокадастру від 08.12.2017 № 22-28-0.12-19177/2-17 і від 15.12.2017 № 22-28-0.12-19621/2-17, з метою завчасної підготовки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших суб’єктів декларування до подання електронних декларацій, зменшення навантаження на програмно-апаратні ресурси ІТС Реєстр під час проведення чергового етапу електронного декларування в Україні листом Головного управління від 07.12.2017 № 23-11-0.14-10845/2-17 структурним підрозділам Головного управління було доручено ознайомити всіх працівників (суб’єктів декларування) з Рекомендаціями суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні. Всі суб’єкти декларування Головного управління були ознайомлені з вказаними рекомендаціями.

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо подання Декларацій, листами Головного управління від 17.01.2017 №23-11-0.14-537/2-17, 07.03.2017 №23-11-0.14-2607/2-17 було доручено структурним підрозділам в районах забезпечити у найкоротші терміни отримання електронного цифрового підпису всіма працівниками (суб’єктами декларування), роз’яснено яким чином і де можна його отримати, строки подачі декларацій, рекомендовано перед заповненням декларації ознайомитися із Роз’ясненнями щодо застосування окремих положень ЗУ«Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, а також рекомендовано завчасно розпочати заповнювати та подавати електронні декларації.  Також було роз’яснено про порядок повідомлення про конфлікт інтересів працівниками структурних підрозділів Головного управління в районах.

Cектором запобігання та виявлення корупції Головного управління постійно надавалася методична та консультативна допомога працівникам  Головного управління з питань, що виникали при подачі та заповненні електронної декларації, а також з інших питань дотримання антикорупційного законодавства.

В 2017 року в Головному управлінні проведено два семінари із працівниками Головного управління з питань застосування законодавства щодо конфлікту інтересів та щодо обмежень пов’язаних з проходженням державної служби визначених Законом України «Про запобігання корупції» (взяло участь 89 працівників)  та онлайн – семінар з працівниками структурних підрозділів Головного управління в районах (взяло участь 287 працівника). Також матеріали семінарів були направлені на електронні адреси структурних підрозділів Головного управління для більш детального самостійного ознайомлення.

На виконання листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.11.2017 № 42-10/40540/17 листом Головного управління від 23.11.2017 № 23-11-0.14-10480/2-17 керівникам структурних підрозділів Головного управління було доручено забезпечити інформування працівників про безкоштовний навчальний онлайн – курс «Конфлікт інтересів: треба знати!».

Відповідно до доручення керівника Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 08.11.2017 № 1161/3-17-0.71, 14 та 16 листопада 2017 року 62 працівники Головного управління взяли участь у тематичному короткостроковому семінарі на тему: «Актуальні питання державного управління» проведеного на базі Державного навчального закладу «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації», в рамках якого було проведено практичне заняття на тему: «Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави».

Два працівники сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.09.2017 № 44-10/34402/17 прийняли участь у семінарі-тренінгу, що проводився представниками НАЗК для уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції з теми: «Конфлікт інтересів та пов’язані з ним обмеження».

Проекти наказів, що видаються Головним управлінням, з метою виявлення в них норм (чинників), що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень,  візуються сектором запобігання та виявлення корупції. Протягом 2017 року в проектах наказів, що надходили на опрацювання та візування  до сектору запобігання та виявлення корупції не було виявлено норм (чинників), що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Працівники Головного управління ознайомлені із Загальними стандартами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158 та із Стандартами етичної поведінки працівників Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, затверджених наказом Головного управління від 13.09.2017 №8-а. Протягом 2017 року сектором запобігання та виявлення корупції розглянуто дві скарги щодо можливого порушення загальноетичних норм поведінки працівниками Головного управління. За результатами їх розгляду фактів  порушення загальноетичних норм поведінки не встановлено.

Відповідно до наказу Головного управління від 24.10.2017 № 437-ВД «Про проведення службового розслідування» дисциплінарною комісією Головного управління було проведено службове розслідування стосовно підписання державним кадастровим реєстратором  одного з Відділів договору оренди землі від імені Головного управління без відповідних повноважень.

За результатами службового розслідування дисциплінарна комісія Головного управління дійшла висновку, що в його діях вбачаються можливі ознаки злочину, та було направлено відповідне повідомлення до Управління Служби безпеки України у Кіровоградській області, для перевірки викладених фактів та вжиття передбачених чинним законодавством заходів реагування.

Наказом Головного управління від 29.01.2016 № 44 «Про створення умов для внесення працівниками Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області та управлінь (відділів) Держгеокадастру у районах Кіровоградської області повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»» визначено телефон та адресу електронної пошти для внесення зазначених повідомлень. Крім того, наказом Головного управління від 04.05.2017 року №217 Про внесення змін до наказу Головного управління від 29.01.2016 № 44, керівників структурних підрозділів також зобов’язано ознайомити підлеглих працівників із інформацією для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (в даній інформації викладені вимоги статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», телефон та електронна адреса Головного управління, а також телефони та електронні адреси служб до яких можна повідомити про відомі факти вчинення корупційних правопорушень працівниками Головного управління).

Наказом Головного управління від 22.08.2017 № 417, затверджено Порядок організації роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у Головному управлінні Держгеокадастру у Кіровоградській області, внесених викривачами.

На офіційному веб-сайті Головного управління в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщена інформація «Повідом про порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» з номером телефону, адресою електронної пошти сектору запобігання та виявлення корупції, за якими можна повідомити про факти порушення вимог Закону, а також можливістю здійснити повідомлення шляхом натискання кнопки «Повідомити про корупцію» на головній сторінці веб-сайту Держгеокадастру.

Працівники залучені до процесу отримання, обробки та прийняття повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» були ознайомлені під особистий підпис про відповідальність за розголошення або використання в інший спосіб в своїх інтересах інформації, що міститься в повідомленнях.

Протягом 2017 року відповідних повідомлень до Головного управління не надходило.

Також, на офіційному веб-сайті Головного управління розміщується відповідна інформація про діяльність Головного управління, про зарезервовані земельні ділянки для учасників антитерористичної операції, перелік вільних земельних ділянок для безоплатної передачі у власність громадянам, типові інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Держгеокадастру, відповідні матеріали антикорупційного спрямування та інша корисна, для фізичних та юридичних осіб інформація.

Протягом  2017 року відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» здійснювалася перевірка фактів подання суб’єктами декларування Головного управління декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». За результатами перевірок було виявлено 14 випадків неподання, несвоєчасного подання щорічних декларацій, після звільнення та перед звільненням суб’єктами декларування Головного управління.  Про дані факти направлено відповідні Повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції (згідно встановленої форми).

Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня   2016 року № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» Головним управлінням проводиться відповідна робота в даному напрямку та здійснюється погодження проектів землеустрою, які надходять по принципу екстериторіальності з інших областей України, а також направляються проекти землеустрою на розгляд до інших областей.

Усього за 2017 рік в рамках реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності  погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки до органів Держгеокадастру Кіровоградської області надійшло з інших областей 10975 проектів землеустрою. Опрацьовано 10847, а знаходиться на розгляді – 128 проектів.

Спеціалістами відділів Держгеокадастру в районах Кіровоградської області направлено на погодження до інших областей 14079 проектів землеустрою, з них опрацьовано 13822 проектів, знаходиться на розгляді – 257.

Всього на Кіровоградщині працюють 23 кваліфікованих експертів, що відповідають критеріям, установленим статтею 23 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної організації».

Факти притягнення до відповідальності працівників винних у порушенні вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту протягом 2017 року відсутні. Протягом 2017 року від працівників Головного управління надходило два повідомлення про конфлікт інтересів, які у визначений законодавством строк були врегульовані шляхом усунення відповідних працівників від виконання завдання, прийняття рішення, вчинення дій та шляхом застосування зовнішнього контролю.  Працівники Головного управління ознайомлені з визначеними Законом України «Про запобігання корупції» обмеженнями, в тому числі обмеженнями щодо сумісництва та суміщеннями з іншими видами діяльності, щодо спільної роботи близьких осіб, одержання подарунків. Фактів порушення вказаних обмежень не виявлено. Заходи щодо усунення корупційних ризиків визначені Антикорупційною програмою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік в межах компетенції виконувалися Головним управлінням протягом 2017 року, про що надано Держгеокадастру звіт.

Працівники Головного управління попереджені про недопустимість використання ввірених матеріальних ресурсів Головного управління для інших не пов’язаних із службовою необхідністю цілей, шляхом підписання договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, шляхом ознайомлення із Загальними стандартами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158 та із Стандартами етичної поведінки працівників Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, затверджених наказом Головного управління від 13.09.2017 №8-а.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» для проведення конкурсного відбору в Головному управлінні утворена і діє відповідна конкурсна комісія, яка відповідно і проводить конкурсний відбір кандидатів на вакантні посади. Управлінням персоналу та сектором запобігання та виявлення корупції Головного управління вживаються необхідні заходи щодо дотриманням порядку зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсного відбору.

Протягом 2017 року в Головному управлінні проведено 5 спеціальних перевірок щодо осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Результати перевірок позитивні. Порушення терміну проведення спеціальної перевірки з вини відповідальних осіб відсутні.

В Головному управлінні ведеться Журнал обліку працівників Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Працівники Головного управління до відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень  протягом 2017 року не притягувались.